^ Powrót na górę

TBS w liczbach

ilość budynków:
liczba mieszkań:
powierzchnia użytkowa:
liczba wspólnot mieszkaniowych:
powierzchnia gruntów:
liczba garaży:
ilość boksów garażowych:
liczba kotłowni :
liczba pracowników:
   8,
   191,
   52480,92 m2,
   131,
   7,81 ha,
   8,
   4,
   4,
   8.