^ Powrót na górę

Obsługa administracyjna

 • Wykonywanie sprawozdań rocznych i planów gospodarczo-remontowych;
 • Prowadzenie korespondencji z właścicielami;
 • Przygotowywanie projektów Uchwał Wspólnoty;
 • Negocjowanie warunków i podpisywanie umów z dostawcami mediów i usług;
 • Przygotowanie formalno-merytoryczne i nadzór nad realizacją dodatkowych umów;
 • Wykonywanie odczytów podzielników mediów;
 • Prowadzenie księgowości wspólnoty, dokonywanie operacji finansowych poprzez rachunki bankowe Wspólnoty, zgodnie z obowiązującymi przepisami;
 • Dostosowanie sposobu rozliczeń mediów oraz okresów rozliczeniowych w zależności od decyzji Wspólnoty;
 • Przygotowanie rocznego sprawozdania finansowego;
 • Pozasądowa windykacja opłat należnych od właścicieli lokali;
 • Prowadzenie i aktualizacja wykazu lokali, właścicieli lokali i najemców; weryfikowanie stanu prawnego nieruchomości wspólnej na podstawie danych zawartych w księgach wieczystych;
 • Reprezentowanie wspólnoty na zewnątrz przed organami administracji państwowej
  i samorządowej oraz w stosunkach pomiędzy właścicielami, przygotowanie pism, generowanie wezwań itp.;
 • Przechowywanie, zabezpieczanie, archiwizowanie dokumentów wspólnoty
  i dokumentacji dotyczącej nieruchomości w siedzibie firmy;
 • Informowanie właścicieli lokali o wszelkich istotnych okolicznościach faktycznych
  i prawnych dotyczących nieruchomości wspólnej, działalności zarządu wspólnoty;
 • Dbanie o utrzymanie porządku i czystości w budynku i w jego obrębie (części wspólne nieruchomości)