^ Powrót na górę

PRZEDMIOT DZIAŁANIA

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bogatyni zostało powołane dla realizacji zadań Gminy Bogatynia w zakresie kształtowania i realizacji polityki mieszkaniowej.

Przedmiotem działania Towarzystwa Budownictwa Społecznego wynikającym z ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, jest budowanie domów mieszkalnych i ich eksploatacja na zasadach najmu.

Towarzystwo może również:

  • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy, w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa;
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi
    i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności;
  • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasność;
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu

Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Bogatyni zostało zarejestrowane 17 czerwca 1996 r.

Właścicielem udziałów Spółki jest w 100% Gmina Bogatynia. Aktualnie kapitał zakładowy Spółki wynosi 8.700.500,00 zł.

Od 10 stycznia 2014 r. roku siedziba Spółki znajduje się w Bogatyni przy ul. Słowiańskiej 8.

Aktualnie Spółka posiada w zasobach własnych 191 lokali mieszkalnych o łącznej powierzchni użytkowej 10.435,34 m2 i 12 garaży wybudowanych z wykorzystaniem preferencyjnych kredytów Krajowego Funduszu Mieszkaniowego. Spółka posiada też prawie 9 ha gruntów przeznaczonych w większości pod budownictwo mieszkaniowe.

Budynki TBS znajdują się w 4 atrakcyjnych lokalizacjach: w Bogatyni (ul. Słowiańska – Styki i ul. Główna), w Porajowie i w Opolnie Zdroju.

Od kwietnia 2020 r. Spółka działa również jako zarządca nieruchomości. Administrujemy ponad 100 wspólnotami mieszkaniowymi obejmującymi łącznie ponad 1000 mieszkań.

Spółka zatrudnia zespół pracowników w specjalnościach i o doświadczeniu zawodowym umożliwiającym sprawną realizację przyjętych zadań.