^ Powrót na górę

Procedura najmu

Złożenie wniosku wraz z załącznikami

Osoba ubiegająca się o najem lokalu mieszkalnego powinna złożyć w TBS:

  • wniosek o najem mieszkania,
  • deklarację partycypacji,
  • oświadczenie o wysokości średniego dochodu w gospodarstwie domowym z ostatnich trzech miesięcy,
  • oświadczenie o nieposiadaniu innego lokalu mieszkalnego na terenie Miasta i Gminy Bogatynia oraz o posiadaniu zdolności płatniczej związanej z najmem mieszkania TBS,
  • zgodę na przetwarzanie numeru telefonu oraz adresu e-mail wraz z klauzulą informacyjną.

Wzory druków znajdują się w zakładce „Druki do pobrania”. Dokumenty składa się w biurze Spółki przy ul. Słowiańskiej 8 w Bogatyni.

Rozpatrzenie wniosku

Złożone wnioski rozpatruje i opiniuje Komisja Mieszkaniowa. Osoby, które złożyły wnioski zostają niezwłocznie poinformowane o decyzji Komisji Mieszkaniowej i powinny spełnić  warunki odnoszące się do terminowej wpłaty kaucji i partycypacji.

Kaucja i partycypacja

Koszty związane z podpisaniem umowy najmu:

  1. Partycypacja – jest to wartość do 30% kosztów budowy danego lokalu.
  2. Kaucja – to dwunastokrotność miesięcznej stawki czynszu za najmowane mieszkanie.
    Jest to forma zabezpieczenia na pokrycie kosztów amortyzacji wyposażenia mieszkania oraz ewentualnych innych kosztów, np. remont mieszkania itp.

Całkowity koszt związany z podpisaniem umowy najmu mieszkania jest sumą wielkości partycypacji i kaucji.

Wpłata partycypacji i kaucji

Kwotę partycypacji wpłaca się po podpisaniu umowy partycypacji na nr rachunku bankowego TBS Sp. z o.o., który podany jest w umowie partycypacyjnej.

Kaucja jest uiszczana przez najemcę najpóźniej w dniu podpisania umowy najmu.

Umowa najmu                               

Umowa najmu zawierana jest po uprzednim wpłaceniu kaucji. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony. Wzór umowy najmu jest w zakładce „Druki do pobrania