^ Powrót na górę

Obsługa Księgowa

  • prowadzenie ewidencji pozaksięgowej kosztów zarządu nieruchomością wspólną
  • przechowywanie dokumentacji statystycznej i księgowo-rozliczeniowej,
  • obsługa rachunku bankowego wspólnoty i dokonywanie rozliczeń poprzez ten rachunek,
  • prowadzenie sprawozdawczości wspólnoty dla urzędów zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • prowadzenie postępowań windykacyjnych w stosunku do zalegających z opłatami właścicieli,
  • sporządzanie rocznych planów gospodarczych i finansowych oraz sprawozdań z ich realizacji,
  • rozliczenie kosztów funkcjonowania wspólnoty oraz mediów dostarczanych do lokali,
  • bieżące informowanie członków wspólnoty o kosztach związanych z utrzymaniem, nieruchomości wspólnej, mediów, stanie środków zgromadzonych na funduszu remontowym oraz kosztach planowanych remontów.