^ Powrót na górę

Zasady najmu

Mieszkania oferowane przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni są mieszkaniami czynszowymi, przeznaczonymi do wynajęcia i nie stanowią własności Lokatora. Aby uzyskać mieszkanie w zasobach Towarzystwa osoba ubiegająca się powinna spełniać określone wymogi określone w ustawie, to znaczy:

 1. w dniu objęcia lokalu nie może posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości;
 2. osoby zgłoszone do wspólnego zamieszkania w dniu objęcia lokalu nie mogą posiadać tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego w tej samej miejscowości, z zastrzeżeniem pkt 2;
 3. osoby posiadające tytuł prawny w innej miejscowości lub osoby wchodzące w skład gospodarstwa domowego, którego członek posiada tytuł prawny do lokalu w innej miejscowości mogą wynająć lokal mieszkalny, jeżeli zmiana miejsca zamieszkania jest związana z podjęciem przez członka gospodarstwa pracy w pobliżu miejsca położenia zasobów towarzystwa, w których znajduje się lokal, o którego wynajem się ubiega;
 4. średni miesięczny dochód gospodarstwa domowego w roku poprzedzającym rok, 
  w którym jest zawierana umowa najmu lokalu, nie przekracza 1,3 ostatnio ogłoszonego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego brutto w gospodarce narodowej w województwie, na terenie którego położony jest lokal mieszkalny, o więcej niż:
  1. 20 % w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
  2. 80 % w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
  3. dalsze 40 % na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.