^ Powrót na górę

Ostatnie wolne mieszkania w TBS - stan na 16 lutego 2022 r.

Posiadamy jeszcze 2 wolne mieszkania. Osoby zainteresowane najmem prosimy o złożenie wniosku. Dodatkowe informacje - tel. 604 590775