^ Powrót na górę

Komunikat

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Z listy wolnych mieszkań rozdysponowane zostało jedno mieszkanie. Stosowne ogłoszenie w tej sprawie umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.