^ Powrót na górę

Komunikat

K O M U N I K A T

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni informuję że w dniu 17 listopada 2021r odbyła się komisja mieszkaniowa, która z listy wolnych mieszkań rozdysponowała jedno na resztę mieszkań nie było osób chętnych.

 Osoby wybrane zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w Spółce TBS.