^ Powrót na górę

Aktualności i ogłoszenia

Posiedzenie komisji mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni informuje, że w dniu 19 maja  2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Z listy wolnych mieszkań rozdysponowane zostało jedno.

Posiedzienie komisji mieszkaniowej

Uprzejmie informujemy, że 19.05.2022 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej.

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni informuje, że w dniu 14 kwietnia  2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Z listy wolnych mieszkań rozdysponowane zostało jedno...

Komisja mieszkaniowa

Uprzejmie informujemy, że 14.04.2022 roku o godz. 9.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Szalony wzrost cen oleju opałowego

Ogromny wzrost kosztów energii cieplnej

Cena zakupu oleju opałowego wzrosła o 126% w porównaniu do ceny sprzed roku.

Równo rok temu TBS zakupiło olej po 3,45 zł za litr, a dzisiaj cena wynosi 7,81 zł. Dzięki przetargowi mamy upust 23 gr. na litrze, więc cena dla nas jest nieco niższa, jednak skala podwyżek jest porażająca.  A tankować w sezonie należy co miesiąc… Dzisiejsza faktura, to 136 000 zł!

Aktualne stawki opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody kalkulowane były na bazie cen z 2020 r. Nietrudno dostrzec, że w obliczu takich podwyżek wpłacane przez najemców zaliczki na c.o. i c.w.u. w dużej części nie pokryją kosztów zakupu oleju.

Jesteśmy zszokowani taką sytuacją i czekającą nas perspektywą.
Jednocześnie informujemy, że w porozumieniu z PEC rozpoczętę są działania w kierunku zmiany źródła ciepła z oleju opałowego na pompy ciepła, ale na tym etapie nie można jeszcze mówić o szczegółach.

Ostatnie wolne mieszkania w TBS - stan na 16 lutego 2022 r.

Posiadamy jeszcze 2 wolne mieszkania. Osoby zainteresowane najmem prosimy o złożenie wniosku. Dodatkowe informacje - tel. 604 590775

 

Komunikat

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni informuje, że w dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej. Z listy wolnych mieszkań rozdysponowane zostało jedno mieszkanie. Stosowne ogłoszenie w tej sprawie umieszczone zostało na tablicy ogłoszeń w siedzibie Spółki.

Komisja mieszkaniowa

Uprzejmie informujemy, że 25.01.2022 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Uprzejmie informujemy, że 14.12.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej

Komunikat

K O M U N I K A T

Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w Bogatyni informuję że w dniu 17 listopada 2021r odbyła się komisja mieszkaniowa, która z listy wolnych mieszkań rozdysponowała jedno na resztę mieszkań nie było osób chętnych.

 Osoby wybrane zostały umieszczone na tablicy ogłoszeń w Spółce TBS.

Komisja mieszkaniowa

Uprzejmie informujemy, że dnia 17.11.2021 roku o godz. 10.00 odbędzie się posiedzenie Komisji Mieszkaniowej.

Możliwość odpracowania długów

W TBS w Bogatyni wprowadzone zostały zasady umożliwiające najemcom-dłużnikom, będącym w trudnej sytuacji życiowej i materialnej, spłatę należności z tytułu czynszu lub innych opłat związanych z zajmowanym lokalem mieszkalnym w formie świadczenia rzeczowego.
Chodzi wyłącznie o drobne prace porządkowe i usługowe świadczone na rzecz Spółki,
a które nie są realizowane w ramach zawartych umów z firmami wykonawczymi.  Przykładowe czynności, które mogą być przedmiotem świadczeń rzeczowych są m.in.:

Czytaj więcej...